dvere

Vytvor si dvere pre tvoju kupolu - 2v aj 3v

 

Princípy
  
Spojky "hubs" nebudú držať tyče alebo hranoly v pozícii, ktorá ich nepodporuje v troch pevných bodoch. Veľmi rýchlo to pochopíš, keď z kupoly odstrániš jednu či dve tyče alebo hranoly.
 
Je preto vhodné podopierať časť kupoly, ktorú upravuješ dovtedy, kým máš úpravu hotovú. V opačnom prípade sa ti môže upravovaná časť zboriť.
 
 
Tyče alebo hranoly prispôsobenia
  
Pre nové, neznáme dĺžky, ti odporúčame použiť prekrývajúce sa tyče alebo hranoly.
 
Priskrutkuj guľový konektor na jeden z koncov obidvoch tyčí alebo hranolov prispôsobenia, ktoré sú spolu dlhšie ako požadovaná výsledná dĺžka novej tyče alebo hranola. Jednu tyč alebo hranol predĺženia zacvakni do jednej spojky, druhú do protiľahlej spojky. Potom k sebe tieto tyče alebo hranoly prilož tak, aby sa prekrývali/presahovali a vytvor nimi požadovanú dĺžku novej tyče alebo hranola. Pevne ich zoskrutkuj. Môžeš použiť túto zoskrutkovanú tyč alebo hranol, alebo si podľa nej môžeš pripraviť a odpíliť novú tyč alebo hranol.
 
 
doors 001c doors 002c

 

Môžem jednoducho odstrániť spojky #5 alebo #6 a vytvoriť tak dvere v päťuholníku alebo šesťuholníku?

Nie.

Keď odoberieš tyče alebo hranoly v päťuholníku:
 
Spojka bude "stáť", keď bude prvý rad základne kupoly pevne ukotvený k zemi, no spoje po obvode päťuholníka budú veľmi slabé. Najvrchnejšie spojky budú mať tendenciu padať a spojky v strede budú váhou konštrukcie vytláčané, čím sa bude kupola deformovať. Akékoľvek zaťaženie konštrukcie môže viesť k jej zboreniu.

 

Keď odoberieš tyče alebo hranoly v šesťuholníku: 

Spojka môže držať svoju polohu, keď je prvý rad základne kupoly pevne ukotvený, pravdepodobne sa však kupola zborí.

Keď chceš aj napriek týmto informáciám realizovať odstránenie spojok, budeš potrebovať vystužiť okolie spojok a okraje päťuholníka alebo šesťuholníka. Viac o vystužení môžeš nájsť TU.

 

 

Nápady dverí pre 2v

 

doors 003 doors 004 doors 005 doors 006
  
Pod spojkou #6 Obdĺžnikové dvere Zdvihnutá spojka Dvere v päťuholníku
 

Priemer do 4m, potrebuješ podstavu.Priemer 5m, bez podstavy vojdeš do kupoly v podrepe.Priemer 6m, bez podstavy vojdeš do kupoly v podrepe.

Pridanie podstavy ti uľahčí vstup. Relatívne výšky plôch kupoly môžeš vidieť na 2v stránkach a našej kalkulačke kupoly. Dajú ti predstavu, akú vysokú podstavu budeš potrebovať pre svoju kupolu.

Zhruba:20cm ti umožní vstúpiť v podrepe do kupoly s priemerom 5m.40cm ti umožní vstúpiť v podrepe do kupoly s priemerom 4m.80cm ti umožní to isté pri priemere kupoly 3m.

 
 

Dverový otvor je trochu naklonený, môžeš doň priamo osadiť rám dverí. Alebo zo základne "vypustiť" rám dverí do výšky v smere kolmom so zemou tak, že vrchná časť rámu bude vyčnievať z kupoly. 

   

Toto prevedenie môžeš urobiť v päťuholníku a aj šesťuholníku. Na obrázku je spôsob pre šesťuholník s využitím KRÁTKYCH a DLHÝCH. Vymeň KRÁTKE za DLHÉ a pripoj dve nové dĺžky tyčí alebo hranolov zo spodných spojok.

Novú dĺžku tyčí alebo hranolov si pripravíš spôsopbom opísaným vyššie - v časti Tyče alebo hranoly prispôsobenia.

 

Môžeš ich vytvoriť pridaním tyčí alebo hranolov do spojok základne. Po zacvaknutí ich odpíliš a priskrutkuješ k vrchným tyčiam alebo hranolom.

  

doors 007 doors 008 doors 009 doors 010

 Samostatný rám dverí

 Otvorené dvere "A"

 Otvorené dvere "B"

 "POD" konštrukcia

Priprav si samotné dvere v dielni, potom ich pripevni ku kupole kdekoľvek ti to vyhovuje. Tyče alebo hranoly, ktorými prepojíš dvere s kupolou môžeš ako nové pridať po dokončení kupoly. Alebo podopri časti kupoly už počas skladania a pripájania dverí - rámu dverí.

Poznámka: Podopieraním kupoly počas pripájania dverí a odpájania tyčí alebo hranolov kupoly, obmedzíš je deformovanie. Ako počiatočnú podporu môžeš použiť prevedenie obdĺžnikových dverí.

 

Odober z kupoly väčšiu časť a pridaj dve dlhé tyče alebo hranoly pre trojbodovú podporu spojok. Pre novú dĺžky tyčí alebo hranolov odmeraj stred spojky základne k stredu spojky vo výške a od tohto rozmeru odpočítaj 88mm (šírka spojky). Keď nemáš s výpočtom 100%-nú istotu, stále môžeš použiť metódu "prekrývania" tyčí alebo hranolov opísanú vyššie.

Poznámka: Spojky základne musia byť pevne ukotvené do zeme aby táto možnosť správne fungovala. Bez upevnenia spojok nebude kupola stabilná!
 

Matthias z Nemecka odstránil veľkú časť kupoly. Pozri sa na obrázok nižšie.

Poznámka: Musel však vystužiť všetky spojky pozdĺž otvoru (označené červenými kruhmi) - bez vystuženia by sa mu kupola zborila. Spojky nedržia pevne tyče alebo hranoly, keď nie sú podopierané minimálne v troch bodoch. Taktiež je dôležité upevniť kupolu do zeme a predísť tak jej prevráteniu.

Vynikajúca výška priestoru nad hlavou s priestranným pôdorysom a praktickými dverami.

Poznámka: pri tomto type konštrukcie neodporúčame prekročiť priemer kupoly 3,2m. Keď má mať tvoja kupola rovnaký alebo menší priemer, môže byť toto prevedenie dobrou voľnou.

 

 

doors 011 doors 012
pod spojkou #6 - poďakovanie pre Ellie, UK
obdĺžnikové dvere - poďakovanie pre Nick, Montreal

 

doors 013a doors 014
zdvihnutá spojka - vymeň KRÁTKE s DLHÝMI a pridaj dve nové tyče alebo hranoly s novou dĺžkou
zdvihnutá spojka - poďakovanie pre Ellen, Valencia

 

doors 015 doors 016
dvere v päťuholníku - pozri ako na to v krátkom videu
samostatný rám dverí - poďakovanie pre David, Švajčiarsko

 

doors 017 doors 018
otvorené dvere "A" - uisti sa, že máš základňu upevnenú do zeme
otvorené dvere "B" - budeš potrebovať vystužiť spojky v miestach otvorenia. Poďakovanie pre Matthias

 

doors 019 doors 020
"POD" s priemerom 3,2m - Chris je vysoký 180cm (pre ukážku rozmerov)
"POD" ochrana rastlín

 

 

Nápady dverí pre 3v

 

doors 021 doors 022 doors 023 doors 024
3/8 dvere - "A" 3/8 dvere - "B" 3/8 asymetrické dvere 3/8 päťuholníkové dvere
 

S týmito dverami vojdeš do kupoly v podrepe, no ich príprava je veľmi jednoduchá. Budeš potrebovať doplniť len dve vertikálne tyče alebo hranoly. Nie je to veľa príprav a tieto dvere až tak veľmi neovplyvnia celkový vzhľad kupoly.

   

Všimni si, že vrchol - hrot dverí je vnorený do kupoly viac ako samotná základňa. Je dôležité, aby dve doplnené tyče alebo hranoly (označené zelenou farbou) boli bezpečne ukotvené v zemi, pretože budú podopierať všetky vrchné spojky.

 
 

Fungujú takmer rovnakým spôsobom ako 2v "POD" dvere. Nezabudni pri pridávaní nových tyčí alebo hranolov podoprieť kupolu, aby držala svoj tvar.

 


Vystuž spojky, ktoré tvoria päťuholník. Bez akejkoľvek výstuže nebudú spojky pevné.

Poznámka: spojky nebudú držať tyže alebo hranoly na správnom mieste, kým nebudú podopierané minimálne v troch bodoch.

 

  

doors 025 doors 026

3/8 na podstave

 5/8

Vynikajúcim spôsobom ako vytvoriť dvere v kupole 3/8 je jej umiestnenie na podstavu - stĺpy/stĺpiky. Môžeš vytvoriť rám dverí a z vonkajšej strany ho pripevniť ku kupole. Alebo ho mierne zasunutý vytvoriť priamo v kupole.

 

Toto je dobrý spôsob ako vytvoriť dvere v kupole 3v 5/8. Môžeš vytvoriť rám dverí a z vonkajšej strany ho pripevniť ku kupole. Alebo ho mierne zasunutý vytvoriť priamo v kupole.

 

 

doors 027 doors 028
3/8 na podstave - poďakovanie pre Janez, Slovinsko
dvere 5/8 - poďakovanie pre Yanney, Luxembursko
 
 
 
 
Viac informácií o kupolách verzie 3v môžeš nájsť tu: 3v 3/8, 3v 5/8
 
 
 
 
Ostatné príklady
 
 
 
doors 029 doors 030
poďakovanie pre Mark Cadman
poďakovanie pre @pomoduomo

 

doors 031 doors 032
poďakovanie pre David, Švajčiarsko
poďakovanie pre Jana, Holandsko

 

doors 033 doors 034
poďakovanie pre Andy Husband
poďakovanie pre Sébastian

 

doors 035 doors 036
poďakovanie pre Rachel Kiernan a jej otca
poďakovanie pre Tom Hollis

 

doors 037 doors 038
poďakovanie pre Remi an Beekum

 

doors 039 doors 040
poďakovanie pre @domevibrations
poďakovanie pre Kay, Nemecko

 

doors 041 doors 042
poďakovanie pre @zonuendanmetnicky
poďakovanie pre @thomas_din

 

doors 043 doors 044
poďakovanie pre Collerasoughter2019

 

doors 045 doors 046
šesťuholník v 3v 5/8 s výstužami, poďakovanie pre Kevin Trappeniers
vstupné dvere pod spojkou #6 v kupole 2v

 

doors 047 doors 048
poďakovanie pre @swedronez_orinigal
poďakovanie pre Stephan, Nemecko

 

 

hubs-icon-2x

 

Späť do obchodu