Možnosti vytvorenia fóliovníka

1. Jeden veľký kus agrofólie

 použi UV stabilizovaný materiál – plast pre zvýšenú odolnosť a životnosť

• začni v strede a postupne fóliu sponkuj k tyčiam alebo hranolom

 pri prekrývaní v chladnom počasí nechaj fólii miesto – vôľu, pri oteplení má tendenciu napnúť sa

• na niekoľkých miestach neodrezávaj zvyšky fólie. Len ich založ okolo tyčí alebo hranolov, pri rezaní vznikne zbytočná diera, ktorej sa chceš použití jedného kusu fólie vyhnúť 

• pokračuj v pripevňovaní fólie okolo celej konštrukcie

Výsledok môže vyzerať takto:

spojky "hubs" - skladaj kupoly s ľahkosťou

poďakovanie pre Tonno Olonen, Estónsko

2. Samostatné trojuholníky z agrofólie

 trojuholníky môžeš prisponkovať na každý trojuholník samostatne

• pri prekrývaní v chladnom počasí nechaj fólii miesto – vôľu, pri oteplení má tendenciu napnúť sa

 vystrihni – vyrež kruhy alebo päťuholníky/šesťuholníky, ktorými prekryješ spojky. Môžeš ich pripevniť na najbližšie tyče alebo hranoly

• keď už máš tieto spolu s trojuholníkmi na svojom mieste, môžeš na každý hranol konštrukcie kupoly priskrutkovať drevenú alebo kovovú lištu. Tento krok lepšie upevní a utesní fóliu, vytvoríš “sendvič” hranol-fólia-hranol. Hranoly budeš vidieť z vonkajšej strany kupoly
 

Výsledok môže vyzerať takto:

spojky "hubs" - skladaj kupoly s ľahkosťou

poďakovanie pre David Bruce, Írsko

3. Trojuholníky z polykarbonátu

 na prekrytie konštrukcie môžeš použiť trojuholníky vypílené z polykarbonátovej platne – lexan s hrúbkou 10mm

priprav ich presne pre každý trojuholník kupoly 

 každý z trojuholníkov upevni napríklad bituménovou páskou a spoje utesni silikónom aby polykarbonát mohol pracovať pri zmene teploty a jeho rozťahovaní a zmršťovaní sa

Niekoľko ďalších príkladov fóliovníkov

spojky "hubs" - skladaj kupoly s ľahkosťou

dve vrstvy fólie a vyvýšený vstup, poďakovanie pre Graham Read, UK

spojky "hubs" - skladaj kupoly s ľahkosťou

vstup prekrytý "zipsom", poďakovanie pre Yasemin Kirkagaclioglu, Istanbul

spojky "hubs" - skladaj kupoly s ľahkosťou

vyvýšený záhon vnútri kupoly

spojky "hubs" - skladaj kupoly s ľahkosťou

menší vyvýšený záhon a tiež miesto pre relax

spojky "hubs" - skladaj kupoly s ľahkosťou

namontované dvere

spojky "hubs" - skladaj kupoly s ľahkosťou

kupola s dverami, poďakovanie pre Janna Idsardi, Holandsko

spojky "hubs" - skladaj kupoly s ľahkosťou

vnútorný priestor Janninho fóliovníka

spojky "hubs" - skladaj kupoly s ľahkosťou

vnútorný priestor Ellenovho fóliovníka

spojky "hubs" - skladaj kupoly s ľahkosťou

elegantné prispôsobenie dverí v šesťuholníku pomocou prekrývajúcich sa hranolov, ktoré vytvorili nové dĺžky, Poďakovanie pre Ellen van Lersel

spojky "hubs" - skladaj kupoly s ľahkosťou

štít nad dverami od Patti Kruse

spojky "hubs" - skladaj kupoly s ľahkosťou

veľmi pekný fóliovník od Tom Hollis, UK

spojky "hubs" - skladaj kupoly s ľahkosťou

príprava dverí od Remi an Beekum, Holandsko

spojky "hubs" - skladaj kupoly s ľahkosťou

dokončené dvere

spojky "hubs" - skladaj kupoly s ľahkosťou

ukážka vystrihnutia fólie pre prekrytie spojky

spojky "hubs" - skladaj kupoly s ľahkosťou

osadenie tenkého polykarbonátového panelu od Philippe Buffet, Poitiers, Francúzsko

spojky "hubs" - skladaj kupoly s ľahkosťou

veľmi vkusný fóliovník v štýle "silo" od @zonuendanmetnicky

spojky "hubs" - skladaj kupoly s ľahkosťou

kupola s vlastným vetracím systémom od @veteranreboot

spojky "hubs" - skladaj kupoly s ľahkosťou

vetrací trojuholník s pántami

spojky "hubs" - skladaj kupoly s ľahkosťou

2v kupola s použitím tenkých polykarbonátových panelov, poďakovanie pre @pomoduomo

spojky "hubs" - skladaj kupoly s ľahkosťou
spojky "hubs" - skladaj kupoly s ľahkosťou

3v 3/8, poďakovanie pre Janez

spojky "hubs" - skladaj kupoly s ľahkosťou

spevnenie spojok pomocou výstuží z preglejky

spojky "hubs" - skladaj kupoly s ľahkosťou

3v 5/8, poďakovanie pre Yanney

spojky "hubs" - skladaj kupoly s ľahkosťou

spevnenie spojok pomocou kovových častí

Originálne anglické verzie sprievodcov a všetkých textov môžeš nájsť po kliknutí na ikonu nižšie (stránky sa otvoria v novom okne internetového prehliadača):