Vytvor si dvere pre tvoju kupolu – 2v aj 3v

Princípy

Spojky “hubs” nebudú držať tyče alebo hranoly v pozícii, ktorá ich nepodporuje v troch pevných bodoch. Veľmi rýchlo to pochopíš, keď odstrániš z kupoly jednu či dve tyče alebo hranoly.

Je preto vhodné podopierať časť kupoly, ktorú upravuješ dovtedy, kým máš úpravu hotovú. V opačnom prípade sa ti môže upravovaná časť zboriť.

Tyče alebo hranoly prispôsobenia

Pre nové, neznáme dĺžky odporúčame použiť prekrývajúce sa tyče alebo hranoly.

Priskrutkuj guľový konektor na jeden z koncov obidvoch tyčí alebo hranolov prispôsobenia, ktoré sú spolu dlhšie ako požadovaná výsledná dĺžka novej tyče alebo hranola. Jednu tyč alebo hranol predĺženia zacvakni do jednej spojky, druhú do protiľahlej spojky. Potom k sebe tieto tyče alebo hranoly prilož aby sa prekrývali/presahovali a vytvor nimi požadovanú dĺžku novej tyče alebo hranola. Pevne ich zoskrutkuj. Môžeš použiť túto zoskrutkovanú tyč alebo hranol alebo si podľa nej môžeš pripraviť a odpíliť novú tyč alebo hranol.

spojky "hubs" - skladaj kupoly s ľahkosťou
spojky "hubs" - skladaj kupoly s ľahkosťou

Môžem jednoducho odstrániť spojky #5 alebo #6 a vytvoriť tak dvere v päťuholníku alebo šesťuholníku?

Nie.

Keď odoberieš tyče alebo hranoly v päťuholníku:

Spojka bude “stáť”, keď bude prvý rad základne kupoly pevne ukotvený k zemi, no spoje po obvode päťuholníka budú veľmi slabé. Najvrchnejšie spojky budú mať tendenciu padať a spojky v strede budú váhou konštrukcie vytláčané, čím sa bude kupola deformovať. Akékoľvek zaťaženie konštrukcie môže viesť k jej zboreniu.

Keď odoberieš tyče alebo hranoly v šesťuholníku:

Spojka môže držať svoju polohu, keď je prvý rad základne kupoly pevne ukotvený, pravdepodobne sa však kupola zborí.

Keď chce aj napriek týmto informáciám realizovať odstránenie spojok, budeš potrebovať vystužiť okolie spojok a okraje päťuholníka alebo šesťuholníka. Viac o vystužení môžeš nájsť TU.

Nápady dverí pre 2v

spojky "hubs" - skladaj kupoly s ľahkosťou

Pod spojkou #6

Priemer do 4m, potrebuješ podstavu.
Priemer 5m, bez podstavy vojdeš do kupoly v podrepe.
Priemer 6m, bez podstavy vojdeš do kupoly v podrepe.

Pridanie podstavy ti uľahčí vstup. Relatívne výšky plôch kupoly môžeš vidieť na 2v stránkach a našej kalkulačke kupoly. Dajú ti predstavu, akú vysokú podstavu budeš potrebovať pre svoju kupolu.

Zhruba:
20cm ti umožní vstúpiť v podrepe do kupoly s priemerom 5m.
40cm ti umožní vstúpiť v podrepe do kupoly s priemerom 4m.
80cm ti umožní to isté pri priemere kupoly 3m.

spojky "hubs" - skladaj kupoly s ľahkosťou

Obdĺžnikové dvere

Dverový otvor je trochu naklonený, môžeš doň priamo osadiť rám dverí. Alebo zo základne “vypustiť” rám dverí do výšky v smere kolmom so zemou tak, že vrchná časť rámu bude vyčnievať z kupoly.

spojky "hubs" - skladaj kupoly s ľahkosťou

Zdvihnutá spojka

Toto môžeš urobiť v päťuholníku a aj šesťuholníku. Na obrázku je spôsob pre šesťuholník so znovu využitím KRÁTKYCH a DLHÝCH. Vymeň KRÁTKE za DLHÉ a pripoj dve nové dĺžky zo spodných spojok.

Novú dĺžku tyčí alebo hranolov spôsobom opísaným vyššie v časti Tyče alebo hranoly prispôsobenia.

spojky "hubs" - skladaj kupoly s ľahkosťou

Dvere v päťuholníku

Môžeš ich vytvoriť pridaním tyčí alebo hranolov do spojok základne. Po zacvaknutí ich odpíliš a priskrutkuješ k vrchným tyčiam alebo hranolom.

spojky "hubs" - skladaj kupoly s ľahkosťou

Samostatný rám dverí

Priprav dvere kdekoľvek potrebuješ, potom ich pripevni ku kupole. Tyče alebo hranoly, ktorými prepojíš dvere s kupolou môžeš ako nové pridať po dokončení kupoly. Alebo podopri časti kupoly už počas skladania a pripájania dverí – rámu dverí.

Poznámka: Podopieraním kupoly počas pripájania dverí a odpájania tyčí alebo hranolov kupoly, obmedzíš jej deformovanie.  Ako počiatočnú podporu môžeš použiť prevedenie obdĺžnikových dverí.
spojky "hubs" - skladaj kupoly s ľahkosťou

Otvorené dvere "A"

Odober z kupoly väčšiu časť a pridaj dve dlhé tyče alebo hranoly pre trojbodovú podporu spojok. Pre nové dĺžky tyčí alebo hranolov odmeraj stred spojky základne k stredu spojky vo výške a od tohto rozmeru odpočítaj 88mm. Keď nemáš s výpočtom 100%-nú istotu, stále môžeš použiť metódu “prekrývania” opísanú vyššie.

Poznámka:
Spojky základne musia byť pevne ukotvené do zeme aby táto možnosť správne fungovala. Bez upevnenia spojok nebude kupola stabilná!

spojky "hubs" - skladaj kupoly s ľahkosťou

Otvorené dvere "B"

Matthias z Nemecka odstránil veľkú časť kupoly. Pozri sa na obrázok nižšie.

Poznámka:
Musel však vystužiť všetky spojky pozdĺž otvoru (označené červenými kruhmi) – bez vystuženia by sa mu kupola zborila.

Spojky nedržia pevne tyč e alebo hranoly, keď nie sú podopierané minimálne v troch bodoch.

Taktiež je dôležité upevniť kupolu do zeme a predísť tak jej prevráteniu.

spojky "hubs" - skladaj kupoly s ľahkosťou

"Pod" konštrukcia

Vynikajúca výška priestoru nad hlavou s priestranným pôdorysom a praktickými dverami.

Poznámka:
Pri tomto type konštrukcie neodporúčame prekročiť priemer kupoly 3,2m. Keď má mať tvoja kupola rovnaký alebo menší priemer, môže byť toto prevedenie dobrou voľbou.

spojky "hubs" - skladaj kupoly s ľahkosťou

pod spojkou #6 - poďakovanie pre Ellie, UK

spojky "hubs" - skladaj kupoly s ľahkosťou

obdĺžnikové dvere - poďakovanie pre Nick, Montreal

spojky "hubs" - skladaj kupoly s ľahkosťou

zdvihnutá spojka - vymeň KRÁTKE s DLHÝMI a pridaj dve nové tyče alebo hranoly s novou dĺžkou

spojky "hubs" - skladaj kupoly s ľahkosťou

zdvihnutá spojka - poďakovanie pre Ellen, Valencia

spojky "hubs" - skladaj kupoly s ľahkosťou

dvere v päťuholníku – pozri ako na to v krátkom videu

spojky "hubs" - skladaj kupoly s ľahkosťou

samostatný rám dverí – poďakovanie pre David, Švajčiarsko

spojky "hubs" - skladaj kupoly s ľahkosťou

otvorené dvere “A” – uisti sa, že máš základňu upevnenú do zeme

spojky "hubs" - skladaj kupoly s ľahkosťou

otvorené dvere “B” – budeš potrebovať vystužiť spojky v miestach otvorenia. Poďakovanie pre Matthias

spojky "hubs" - skladaj kupoly s ľahkosťou

“pod” s priemerom 3,2m – Chris je vysoký 180cm (pre ukážku rozmerov)

spojky "hubs" - skladaj kupoly s ľahkosťou

“pod” ochrana rastlín

Nápady dverí pre 3v

spojky "hubs" - skladaj kupoly s ľahkosťou

3/8 dvere - "A"

S týmito dverami vojdeš do kupoly v podrepe, no ich príprava je veľmi jednoduchá. Budeš potrebovať doplniť len dve vertikálne tyče alebo hranoly. Nie je to veľa príprav a tieto dvere až tak veľmi neovplyvnia celkový vzhľad kupoly.

spojky "hubs" - skladaj kupoly s ľahkosťou

3/8 dvere - "B"

Všimni si, že vrchol – hrot dverí je vnorený do kupoly viac ako samotná základňa. Je dôležité aby dve doplnené tyče alebo hranoly (označené zelenou farbou) boli bezpečne ukotvené v zemi, pretože budú podopierať všetky vrchné spojky.

spojky "hubs" - skladaj kupoly s ľahkosťou

3/8 asymetrické dvere

Fungujú takmer rovnakým spôsobom ako 2v “pod” dvere. Nezabudni pri pridávaní nových tyčí alebo hranolov podoprieť kupolu, aby sa ti nezdeformovala.

spojky "hubs" - skladaj kupoly s ľahkosťou

3/8 päťuholníkové dvere

Vystuž spojky, ktoré tvoria päťuholník. Bez akejkoľvek výstuže nebudú spojky pevné.

Poznámka:
Spojky nebudú držať tyče a hranoly na správnom mieste, kým nebudú podopierané minimálne v troch bodoch.

spojky "hubs" - skladaj kupoly s ľahkosťou

3/8 na podstave

Vynikajúcim spôsobom ako vytvoriť dvere v kupole 3/8 je jej umiestnenie na podstavu – stĺpiky/stĺpy. Môžeš vytvoriť rám dverí a z vonkajšej strany ho pripevniť ku kupole. Alebo ho mierne zasunutý vytvoriť priamo v kupole.

spojky "hubs" - skladaj kupoly s ľahkosťou

5/8

Toto je dobrý spôsob ako vytvoriť dvere v kupole 3v 5/8. Môžeš vytvoriť rám dverí a z vonkajšej strany ho pripevniť ku kupole. Alebo ho mierne zasunutý vytvoriť priamo v kupole.

spojky "hubs" - skladaj kupoly s ľahkosťou

3/8 na podstave – poďakovanie pre Janez, Slovinsko

spojky "hubs" - skladaj kupoly s ľahkosťou

dvere v 5/8 – poďakovanie pre Yanney, Luxembursko

Ostatné príklady

spojky "hubs" - skladaj kupoly s ľahkosťou

poďakovanie pre Mark Cadman

spojky "hubs" - skladaj kupoly s ľahkosťou

poďakovanie pre @pomoduomo

spojky "hubs" - skladaj kupoly s ľahkosťou

poďakovanie pre David, Švajčiarsko

spojky "hubs" - skladaj kupoly s ľahkosťou

poďakovanie pre Janna, Holandsko

spojky "hubs" - skladaj kupoly s ľahkosťou

poďakovanie pre Andy Husband

spojky "hubs" - skladaj kupoly s ľahkosťou

poďakovanie pre Sébastian

spojky "hubs" - skladaj kupoly s ľahkosťou

poďakovanie pre Rachel Kiernan a jej otca

spojky "hubs" - skladaj kupoly s ľahkosťou

poďakovanie pre Tom Hollis

spojky "hubs" - skladaj kupoly s ľahkosťou

poďakovanie pre Remi an Beekum

spojky "hubs" - skladaj kupoly s ľahkosťou
spojky "hubs" - skladaj kupoly s ľahkosťou

poďakovanie pre @domevibrations

spojky "hubs" - skladaj kupoly s ľahkosťou

poďakovanie pre Kay, Nemecko

spojky "hubs" - skladaj kupoly s ľahkosťou

poďakovanie pre @zonuendanmetnicky

spojky "hubs" - skladaj kupoly s ľahkosťou

poďakovanie pre @thomas_din

spojky "hubs" - skladaj kupoly s ľahkosťou

poďakovanie pre Collerasoughter2019

spojky "hubs" - skladaj kupoly s ľahkosťou
spojky "hubs" - skladaj kupoly s ľahkosťou

šesťuholník v 3v 5/8 s výstužami, poďakovanie pre Kevin Trappeniers

spojky "hubs" - skladaj kupoly s ľahkosťou

vstupné dvere pod spojkou #6 v kupole 2v

spojky "hubs" - skladaj kupoly s ľahkosťou

poďakovanie pre @swedronez_original

spojky "hubs" - skladaj kupoly s ľahkosťou

poďakovanie pre Stephan, Nemecko

Originálne anglické verzie sprievodcov a všetkých textov môžeš nájsť po kliknutí na ikonu nižšie (stránky sa otvoria v novom okne internetového prehliadača):